Primář radiodiagnostického oddělení

Náhled

MUDr. Roman Najder

Radiodiagnostické oddělení - Slovo primáře

Radiodiagnostické oddělení je dlouhá léta stabilní součásti nemocnice, poskytuje služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty Karvinské hornické nemocnice, jak rovněž i dalších zdravotnických zařízení.

Pracoviště je vybaveno moderní RTG, UZ, MG, CT a MR technikou, od prosince 2007 je plně digitalizováno. Je součásti komunikačních sítí pro výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními – ePACS a ReDiMed. Mamografické pracoviště je od května 2008 zařazeno do sítě screeningových center.

V současné době se na našem RTG pracovišti provádí široké spektrum skiagrafických vyšetření, mamografie a UZ vyšetření prsů, ultrazvuková vyšetření břicha a malé pánve, krku, měkkých tkání, dopplerovská vyšetření tepen a žil horních a dolních končetin. CT vyšetření jsou prováděna (s výjimkou vyšetření srdce) v celém rozsahu - CT hlavy, krku, plic a mediastina, břicha a malé pánve, skeletu končetin, páteře, cév, vše s možností 3D a VRT rekonstrukcí. Provádíme MR vyšetření mozku a hlavy, páteře a struktur kanálu páteřního, měkkých tkání krku, MR prsů, cílená MR vyšetření břicha a malé pánve, cílená MR vyšetření kloubů a muskuloskeletárního systému, MR vyšetření cév nativní nebo s podáním kontrastní látky, MR spektroskopie.

Pacienti na rtg jsou v pracovní době (všední dny od 7-15 hodin) vyšetřeni bez objednání na základě požadavku ošetřujícího lékaře. UZ, CT, MR a mamografické vyšetření je nutno předem telefonicky objednat, a to vyšetření akutní i plánovaná.

Téměř všechna pracoviště radiodiagnostického oddělení jsou umístěna v přízemí hlavní budovy Karvinské hornické nemocnice. Ultrazvuková vyšetřovna je v 3. poschodí hlavní budovy.

Radiodiagnostické oddělení – Mamografie, mamografický screening

Provoz mamodiagnostického centra v Karvinské hornické nemocnici byl zahájen v květnu 2008. Provádí se preventivní (screeningové) i diagnostické mamografické vyšetření a ultrazvukové vyšetření prsů.

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps