Centrum pracovní medicíny - Úvodem

Karvinská hornická nemocnice a.s. mj. poskytuje pracovnělékařské služby podle § 41 - 60 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách.

K tomuto účelu bylo v naší nemocnici zřízeno Centrum pracovní medicíny, jež zahrnuje spolupracující odborná pracoviště pracovnělékařských služeb a oddělení pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání. Úkolem těchto pracovišť je především ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Centrum pracovní medicíny zahájilo svou činnost v srpnu 2001. Téměř po 3 letech se přestěhovalo do nově rekonstruované samostatné budovy, která je s nemocnicí spojena vytápěným koridorem a disponuje vlastními parkovacími plochami.

Zřízení tohoto pracoviště a jeho rozvoj tak reaguje na poptávku zejména velkých zaměstnavatelů, kteří mají zájem na kvalitním poskytování pracovnělékařských služeb v plném odborném rozsahu. Tuto péči již nemohou poskytnout praktičtí lékaři. 


Klienty CPM jsou zaměstnanci více než 30 smluvních partnerů, v širokém spektru výrobní i nevýrobní činnosti. Nejpočetnějšími klienty jsou zaměstnanci dolů působících v regionu, ale rozrůstá se i další klientela zejména zaměstnanci okolního průmyslu, služeb, školství, státních úřadů a administrativy. Centrum pracovní medicíny Karvinské hornické nemocnice a.s. poskytuje už dnes pracovnělékařské služby více než 30 tisícům pracovníků různých zaměstnavatelů a patří k největším v České republice.

Pro velký zájem zaměstnavatelů se služby CPM dynamicky rozvíjí.

Spolupracujeme s pracovníky personálních a bezpečnostních útvarů zaměstnavatelů. Preventivní prohlídky v našem zdravotnickém zařízení mají pevně stanovený odborný a obsahový rámec, který vychází z pracovních rizik, vyskytujících se na konkrétních pracovištích k nám vyslaných zaměstnanců. Máme přehled o rizicích na pracovních místech našich klientů, známe kategorizaci prací podle jednotlivých rizik.

Tyto znalosti, společně s vysokou erudicí lékařů a odborně špičkově vybavenými pracovišti, umožňují provádět účinně pracovnělékařské služby o zaměstnance. Daří se včas zachycovat a preventivně řešit zdravotní změny, které by jinak mohly vést k pozdějšímu rozvoji nemocí obecného i profesního původu, nebo k nebezpečným situacím na pracovištích.CPM je složeno z 2 oddělení:                                                       

oddělení pracovnělékařských služeb
6 ambulancí, primář MUDr. Halina Capková

oddělení pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání
4 ambulance, 4 specializované vyšetřovny, primář MUDr. Irena Landecká


CPM sídlí v nové budově. V této budově jsou rovněž umístěny odborné ambulance, které nejčastěji spolupracují s pracovišti CPM a to:

3 ORL, 1 oční, 2 neurologické, 2 kožní, chirurgická, 1 zubní, gynekologická, 4 praktičtí lékaři, oční optika, 2 psychologové, psychiatrická, lékárna. Mimo budovu se nachází RTG pracoviště a funkční diagnostika, které najdete v tradiční části nemocnice.

Pro potřeby zejména specializovaných vyšetření báňských záchranářů ale i dalších profesí byla vybudována špičková ambulance funkční diagnostiky k provádění spiroergometrických vyšetření.

Vedoucí centra pracovní medicíny: Ing. Mgr. Přemysl Janko

 

Oddělení Tel.:
Ústředna 596 380 111
Vedoucí Centra pracovní medicíny 596 380 555
Oddělení pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání - staniční sestra 596 380 509
Oddělení pracovnělékařských služeb - staniční sestra 596 380 532

 

 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps