Centrum pracovní medicíny - Oddělení pracovnělékařských služeb

Náhled

Slovo primářky MUDr. Haliny Capkové
 
Oddělení pracovnělékařských služeb (OPLS)  jako součást Centra pracovní medicíny tvoří jeden ze tří nosných programů Karvinské hornické nemocnice a.s.. Svou činností navazuje na tradiční poskytování závodní preventivní péče o horníky OKD, a to na zcela nové kvalitativně nesrovnatelně vyšší úrovni. Rozsahem poskytované péče v oblasti prevence se během krátké doby stalo oddělením nadregionálním, které poskytuje péči v současné době téměř třiceti tisícům klientů, zejména z řad pracovníků OKD, ale i jiných podniků a to nejen Moravskoslezského kraje.
Úzce spolupracuje s oddělením nemocí z povolání a pracovního lékařství Centra pracovní medicíny, ale i s dalšími odbornými ambulancemi KHN a.s., jinými zdravotnickými zařízeními, znalci v různých odvětvích zdravotnictví, fakultními nemocnicemi a dalšími.

V prostorách nově rekonstruované budovy nemocnice provádí prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a další. Nedílnou součástí preventivních prohlídek je posudková činnost, tzn. v tomto případě hodnocení zdravotní způsobilosti k práci.

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps