Primářka rehabilitačního oddělení

MUDr. Pavlína Zvárová

Rehabilitace - Ambulantní část

Ambulantní rehabilitace prošla v roce 2007 celkovou rekonstrukcí. Přivítá Vás moderní pracoviště nabízející komplexní rehabilitační léčbu na úseku elektroterapie, kinezioterapie a vodoléčby.

Ambulantní část přijímá pacienty k ambulantní rehabilitační péči po předchozím vyšetření rehabilitačním lékařem, na doporučení praktického, případně odborného lékaře.

 

Úsek elektroléčby 

Pracoviště elektroléčby disponuje řadou moderních přístrojů, umožňujících aplikaci elektroléčebných procedur, například analgetizujících a stimulujících proudů, ultrazvuku a magnetoterapie.

Provádí se zde aplikace pozitivní a negativní termoterapie.

Vakuum - kompresivní terapie horních nebo dolních končetin přístojem Extremiter.

Čtyřkomorová galvanizace je hojně využívána pro pacienty po cévních mozkových příhodách.
 

ikona


Úsek vodoléčby

Použití vody k léčení má v naší zemi bohatou tradici. Příznivý vliv na organismus byl znám již v době průkopníků vodoléčby /Priessnitz, Kneipp/. Dnes jsou tyto účinky podpořeny i vědeckými poznatky.

Naše pracoviště nabízí vířivé končetinové koupele, šlapací koupele a hydromasážní vany.

Ke spojení účinků vodní energie a pohybové léčby dochází v nerezovém rehabilitačním bazénu. Bazén je vybaven také masážními tryskami, chrličem vody a hydraulickým zvedákem pro pacienty s omezenou pohyblivostí.

 

ikona

 

Úsek ergoterapie

Ergoterapeuté se zabívají především nácvikem funkčních schopností ruky po úrazech, operacích nebo cévních mozkových příhodách. Učí pacienty využívat svých dovedností při běžných denních činnostech. Seznamují pacienty s použitím kompenzačních pomůcek.

 

Úsek kinezioterapie

Individuální tělocvična

Zde stanoví fyzioterapeut individuální pohybový program pro každého pacienta na základě jeho kineziologického rozboru.

Na pracovišti se používá celá řada speciálních rehabilitačních technik, např. měkké a mobilizační techniky, metoda Pilates medical, Bobath koncept, koncept dle Bruggera, metoda V. Vojty, PNF, metoda Ludmily Mojžíšové a další.

Skupinové cvičení a mechanoterapie

Ve skupinové tělocvičně cvičí pacienti pod dohledem fyzioterapeuta. Mohou zde také cvičit na přístrojích, kterými je úsek vybaven. Jsou to napříkad dva motomedy pro elektronicky řízené cvičení horních i dolních končetin, rotopedy, steppery. K nácviku koordinace a rovnováhy slouží nestabilní plošina.

Cvičení na míči 

Skupinové cvičení na míčích pod vedením fyzioterapeuta, zlepšení kondice, zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu, zlepšení stability, koordinačních schopností a držení těla, prevence civilizačních chorob (obezita, kardiovaskulární onemocnění).
 

ikona

 

Kineziotajping

Moderní doplňková metoda urychlující průběh léčby pacienta v rehabilitačním procesu. Využití v rehabilitaci, neurologii, traumatologii, ortopedii, lymfologii a sportovní fyzioterapii. Kineziotejping zlepšuje funkci svalů, kloubů, ovlivňuje bolest, umožňuje kvalitnější pohyb.
Kinesio tejpy  jsou elastické bavlněné pásky různých barev, jejichž vlastnosti jsou podobné vlastnostem lidské kůže. Tejp propouští vzduch, vlhkost a je v něm naneseno vysoce hypoalergenní akrylátové lepidlo. Odolnost proti vodě umožňuje lepší využití při sportu /pocení, sprchování/. Tyto vlastnosti umožňují několikadenní nošení.

Akupunktura

Akupunktura je metoda léčebně preventivní péče, uplatňovaná jako cíleně reflexní složka prevence a léčení bolestivých stavů a jiných poruch zdraví nepodmíněných hrubšími organickými změnami. Spočívá ve specifickém ovlivnění organismu pomocí zavádění zvláštních jehel na určitou dobu /vlastní akupunktura/ a v působení tepla /moxování/, tlaku, ev. jiných podnětů na přesně stanovených místech povrchu těla /aktivní body/.

Aplikace není hrazena pojišťovnou.

 

  Ordinační hodiny

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps