Chirurgie páteře - Deformity páteře dospělých

Chirurgie páteře - Deformity páteře dospělých

Deformity páteře v dospělém věku mohou vznikat v dospělosti, nebo vznikají na podkladě drobných deformit už v dětském věku. 

Deformity vzniklé v dětství – jsou nejčastěji různé formy skoliózy, které se postupně s věkem zhoršují. Zvětšuje se jejich zakřivení a ve středním věku narůstají bolesti. Jejich léčba je poměrně obtížná, většinou spočívá pouze v analgetizaci a opakované rehabilitační péči.  Jelikož je zakřivení páteře již tuhé, je operační korekce takové skoliotické křivky  poměrně náročná. Neprovádí se standardně, jen u vybraných pacientů, kde je předpoklad dobrého pooperačního výsledku.

 

ikona

                              
Deformity, které vznikají v dospělosti jsou buď ve frontální nebo sagitální rovině. Ve frontální rovině to jsou skoliózy – nejčastějším typem je degenerativní skolióza bederní páteře. Jedná se o deformitu lokalizovanou v bederním úseku páteře. V posledních dvou desetiletích se věnuje tomuto onemocnění zvýšená pozornost. Tato deformita se vyvíjí v průběhu dospělosti na původně fyziologickém utváření páteře a je výsledkem rozvoje degenerativních změn. Nemá tedy nic společného s idiopatickým zakřivením ani jinými formami skoliózy. Zjednodušeně řečeno, jde o degeneraci disků a artrotické změny na intervertebrálních kloubech v dospělosti s postupnou nestabilitou páteře, doprovázenou zakřivením páteře. V posledních letech se tato deformita stává zcela běžným onemocněním a můžeme předpokládat, že s prodlužujícím se lidským věkem se  bude  její   frekvence  zvyšovat.  Nejčastější indikací operaci jsou neurologické příznaky a stenóza páteřního kanálu. Bolest v kříži je v současné době  méně běžnou indikací.Z dalších deformit to jsou deformity v sagitální rovině. Jsou to patologické kyfózy nebo lordózy jakékoliv etiologie. Jedná se nejčastěji o deformity páteře po traumatech, a také jiné patologie, které nebyly podchyceny v dětském věku, a které se v dospělosti stávají bolestivými. Jejich operační řešení je závislé na lokalizaci a tíži postižení.
 

ikona


Další výraznou deformitou může být netolerovatelná porucha v sagitální rovině celé páteře jako celku. Tyto deformity vznikají na podkladě jiných onemocnění, ať už zánětlivých (revmatoidní artritis, morbus Bechtěrev aj.) nebo z jiných příčin. Jejich společným klinickým nálezem je nemožnost vzpřímeného postoje, tedy stálý předklon trupu, spojený s trvalou bolestivostí. Při takovém nálezu je možnost korigovat osu páteře tzv. korekční osteotomií páteře, která vyrovnává osu páteře a umožňuje vzpřímený postoj.
 

ikona


Deformity páteře v dospělém věku jsou operovány méně často. K operačnímu řešení jsou indikování pacienti jen při velkých deformitách, které jsou již pacientem vnímány negativně (narůstající bolesti nereagující na běžná analgetika, progredující deformita, omezení v běžném denním režimu).

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps