Chirurgie páteře - Pooperační rehabilitace

Fyzioterapie u pacientů po operacích páteře je nedílnou součástí pooperační péče. Jejím hlavním úkolem je co nejrychlejší rehabilitace a návrat pacienta do sociálního a společenského života, který vedl před operací a v období před vznikem nemocí vedoucí k operativnímu řešení. Dalším cílem fyzioterapie je edukace pacientů o tom, jak nejlépe zacházet se svým pohybovým aparátem tak, aby se v co největší míře předcházelo bolestem a poruchám vycházejících z osového aparátu. Od prvního pooperačního dne se také snažíme pacienty edukovat o správných pohybových stereotypech, o tom, jak se na lůžku polohovat, otáčet a vstávat z lehu do sedu. Učíme pacienty chovat se ke své páteři tak, aby ji co nejméně zatěžovali a hlavně nepřetěžovali.

Porušení těchto zásad může vést k selhání operační léčby a k následné reoperaci.

Na našem oddělení se provádí několik druhů páteřních operací. Z pohledu fyzioterapie rozdělujeme operace do tří základních skupin. První skupina jsou stabilizační operace s použitím kovového instrumentária, do druhé skupiny patří operace bez stabilizací, tzv. prosté dekomprese a třetí samostatnou skupinou jsou operace skolióz hlavně hrudní a bederní páteře.
 
U stabilizačních operací s použitím kovového instrumentária pacienti vstávají z lůžka obvykle druhý pooperační den, většinou v bederním elastickém pásu, zajištujícím větší stabilitu operovaného úseku. Pacientům je pooperačně dovoleno vstávat z  lůžka pouze v bederním pásu s možností krátkodobého sedu. Po operaci se pacienti musí vyvarovat předklonům a rotacím v oblasti operovaného úseku.

U prosté extrakce výhřezu meziobratlového disku pacienti vstávají z lůžka již první pooperační den, také v bederním pásu, ovšem s několikatýdenním vyloučením sedu. Pacientům je dovolen pouze stoj a leh. Vzpřímený sed je dovolen pouze na toaletě.

Po operaci skolióz pacienti začínají s rehabilitací první pooperační den hlavně dechovými cvičeními. Vertikalizaci do sedu zvládají většinou druhý den a chůzi po vytažení drénů, třetí nebo čtvrtý pooperační den. Dle indikace operatéra pacienti vstávají v plastovém, na míru vyrobeném trupovém korzetu. Těchto indikací k trupové ortéze po operaci skoliózy je však velmi málo. 
 
U všech těchto druhů operací se začínají posilovat svaly pomocí izometrických cvičení. Je přísně zakázáno páteř rozcvičovat a zvyšovat hybnost jednotlivých páteřních segmentů. Pro zlepšení stability páteře je zapotřebí posilovat hluboko uložené svalové skupiny procházející podél páteře. Využíváme hlavně balančních a stabilizačních cvičení. Dbáme na dodržování správných pohybových stereotypů a na správné držení celého těla. Po celou dobu hospitalizace jsou pacienti vedeni zkušenými fyzioterapeuty buď na lůžku, nebo ve vlastní tělocvičně, která se nachází přímo na lůžkovém oddělení. 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps