Chirurgie páteře - Degenerativní onemocnění krční páteře

Většina bolestí krční páteře ve středním a pokročilém věku jsou na podkladě degenerativních změn. Drtivá většina pacientů, kteří trpí bolestmi krční páteře nebude vyžadovat žádný typ operace. Tyto potíže lze mírnit konzervativní léčbou (analgetika, nesteroidní antirevmatika, rehabilitace, individuální cvičení). Při neefektivnosti konzervativní terapie nebo v případě pokročilých nálezů, které jsou doprovázeny neurologickými potížemi je indikována operační léčba.


Náhled
obr. Hernitace krční meziobratlové ploténky


Jedním z nejčastěji indikovaných chirurgických ošetření u krční páteře je přední diskektomie (odstranění degenerované meziobratlové ploténky) s náhradou ploténky. Operační přístup je z přední strany krku, kdy jsou odsunuty velké cévy a průdušnice s jícnem. Takto je dosaženo přední strany krční páteře, v další fázi pod operačním mikroskopem pomocí speciálních nástrojů je poškozený disk odstraněn a jsou uvolněny nervové kořeny. Odstraněný disk je nahrazen „umělou ploténkou“, která do budoucna zajistí tzv. „kostní fůzi“, což je trvalé kostní spojení dvou sousedních obratlů. Tyto umělé ploténky jsou vyrobeny většinou z titanových slitin. V případě vícesegmentových postižení je tato náhrada ploténky doplněna zajištěním krční dlahy. Pooperačně je nasazen pevný krční límec, který se odkládá za 6 týdnů od operace. Doba hospitalizace po tomto výkonu je 7-10 dní.

U mladších pacientů, kde nejsou degenerativní změny tak rozsáhlé a je přítomen pouze čistý výhřez ploténky bez degenerativních nárůstků, je možné indikovat tzv. „ dynamickou náhradu ploténky" , která i pooperačně zajišťuje pohyb v operovaných segmentech páteře, viz. obr. níže.

 

ikonaikona
obr. Dynamická náhrada krční ploténky "ALMAS"        obr. Semirigidní náhrada krční ploténky "DCI"


Při rozsáhlých pokročilých degenerativních postiženích, event. u onemocnění, které jsou na podkladě revmatickém, může být indikován zadní výkon. Může to být pouhá dekomprese míchy a zde odstupujících nervových kořenů, nebo zadní fůze pomocí šroubů a tyčí. Cílem operace je uvolnění nervových struktur, nebo znehybnění nestabilních sousedních obratlů, které jsou příčinou dráždění nervových kořenů a chronické bolesti.
 

ikona
obr. Atlantookcipitální fůze - "AXON"

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps