Chirurgie páteře - Nádorová onemocnění

I nádorová onemocnění jsou možností k operačnímu ošetření. Nejčastější z nádorových onemocnění indikovaných k operačnímu řešení na našem oddělení jsou solitární metastázy, a také všechny nezhoubné nádory, které rychle utiskují nervové struktury nebo hrozí zlomeninou obratle. Prvořadým cílem operačního ošetření je především zlepšit kvalitu života nemocného, zlepšit neurologický nález, zabránit neurologické progresi (ochrnutí). Indikujeme je při nesnesitelné bolesti, instabilitě, u patologické zlomeniny, u hrozící zlomeniny a při kompresi nervových struktur. Výkon spočívá v dekompresi, repozici a stabilizaci přístupem předním, zadním nebo kombinovaným. Vždy s přihlédnutím k celkovému stavu pacienta lokálním nálezem.
 

ikona

 
Dále spolupracujeme s onkologickými pracovišti v diagnostice nádorových onemocnění, kdy z postižených obratlových těl odebíráme v lokální anestezii bioptické vzorky k upřesnění diagnózy.

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps