Centrum pracovní medicíny - Oddělení pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání

 Náhled

Slovo primářky MUDr. Ireny Landecké

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo, v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 373/2011 Sb., našemu oddělení povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání pro území Moravskoslezského kraje – okresy Frýdek-Místek, Karviná, a to od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2024.

Oddělení tak nese nově název „Oddělení pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání“.

Oddělení zajišťuje odbornou péči nejen horníkům OKD, ale i ostatním zaměstnancům rizikových provozů v regionu.

Léčebně preventivní činnost je zaměřena na prevenci, vyhledávání, diagnostiku a dispenzarizaci nemocí z povolání a posudkovou péči. Na oddělení je dispenzarizováno cca 85 tisíc pacientů.

Oddělení poskytuje tyto služby:

 1. Funkční vyšetření plic
  • spirometrie metodou průtok – objem
  • bronchodilatační test
 2. Posouzení zdravotního stavu z důvodu vhodnosti pracovního zařazení
  • diagnostiky nemocí z povolání
  • k zařazení na střední školu
  • k výběru povolání
  • pro potřeby OSSZ
  • pro potřeby MPSV ČR
  • pro potřeby TRN k diferenciální dg jiných plicních onemocnění
 3. Pletysmografie periferních cév horních končetin (vodní chladový test, pletysmografie po chladové zátěži i nativní, funkční tepenné testy, polohový test)
  • diagnostika vasoneurozy
  • diagnostika Raynaudova syndromu
  • diagnostika postižení periferních cév

Oddělení nedisponuje lůžkovou částí. V budově Centra pracovní medicíny má k dispozici 4 pracovny lékařů a 4 funkční vyšetřovny.

 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps